Indrani Chakraborty

Admin & Sarvagya Lead

Priyadarshan Ghosh

Admin & Utkarshi lead

Preyasi Datta

Admin & Abohoman Lead

Debayan Majumder

Utkarshi and Wallzine lead

Ankita Saha

Abohoman Lead

Raktim Mandal

Abohoman Lead

Srija Ghosh

Prayukti Lead

Diptendu Karmakar

Prayukti co-lead

Prasun kr Mondal

Admin and Abohoman lead

Dhriti Sundar Saha

Admin

Priyanshu Chatterjee

Utkarshi

Anurag Mukherjee

Utkarshi

Swastik Bose

Utkarshi

Chirantan Das

Utkarshi

Arnab Chatterjee

Utkarshi

Irshit Mukherjee

Utkarshi

Dhriti Sundar Saha

Utkarshi

Ashmita Datta

Utkarshi

Anushka Hazra

Prayukti

Tathagata Chakraborty

Prayukti

Shreya Bhattacharya

Prayukti

Subhajit Maity

Prayukti

Barsha Thakur

Prayukti

Harsita Kedia

Prayukti

Pratyush Mahapatra

Abohoman

Barsha Thakur

Abohoman

Ronit Banerjee

Abohoman

Kunal Sarkar

Abohoman

Ayush Paul

Abohoman

Debopriyo Banerjee

Abohoman

Subhajit Maity

Abohoman

Mima Dhali

Abohoman

Rohan Mandal

Abohoman

Adrika Baidya

Abohoman

Manjistha Ghosal

Abohoman

Monidipa Ghoshal

Abohoman

Laboni Kundu

Abohoman

Aniket Chowdhury

Abohoman

Aparup Banarjee

Abohoman

Swagata Karmakar

Abohoman

Khushi Gupta

Abohoman

Aman Shrivastav

Sarvagya

Sutanu Maity

Sarvagya

Khushi Gupta

Sarvagya

Mehar Zeya

Sarvagya

Shreya Bhattacharya

Sarvagya

SABREEN

Sarvagya

Razeen Aman

Sarvagya

Kunal Sarkar

Sarvagya

Sayan Mukherjee

Sarvagya